Bestyrelsen

                                                

                                        Formand:             Næstformand:

                                       Adelhardt Holgersen        Hanne Holgersen
                                             Tlf. 20 29 99 08               Tlf. 21 64 75 42

                                           E-mail :  svendborglinedancers@hotmail.com

                                                                  

                      Kasserer:                        Best. medlem:                       Sekretær:

              Kirsten Nielsen                   Henning Petersen                Rino Østbjerg

                    Tlf. 62 23 12 73                     Mobil  22 32 33 53                      Tlf. 62 24 18 21

                 Mobil   30 23 12 73             fam.pers11@gmail.com            jensen.rino@gmail.com

              sld.kassereren@gmail.com

 

                             Instruktører

                                           

                     Hanne & Adelhardt Holgersen                              Jean Lylloff Dahl

                                Tlf. 21 64 75 42                                              Tlf. 52 50 85 19

                    svendborglinedancers@hotmail.com                  jean.dahl@hotmail.com

 

Skriv i vores gæstebog her: